May 04 2019 0Comment
ct113

Thiết kế trung tâm hội nghị tiệc cưới

Chủ đầu tư mong muốn xây dựng một trung tâm cưới chuyên nghiệp với các dịch vụ như: Tiệc cưới, tiệc liên hoan, áo cưới, chụp ảnh cưới, tư vấn trước hôn nhân.

–      Qui mô phục vụ dự kiến có thể phục vụ cùng một lúc 3 đám cưới ( khoảng 1500 thực khách ) .

–      Mỗi tầng dịch vụ phục vụ một đám cưới với khoảng từ 40 đến 50 bàn tiệc tương ứng 300 đến 350 khách.

–      Tầng 1 là không gian đón tiếp, ban quản lý và các dịch vụ phụ trợ cưới hỏi, đón tiếp.

 

 

 

 

Write a Reply or Comment