May 04 2019 0Comment

Thiết kế trung tâm hội nghị tiệc cưới

Chủ đầu tư mong muốn xây dựng một trung tâm cưới chuyên nghiệp với các dịch vụ như: Tiệc cưới, tiệc liên hoan, áo cưới, chụp ảnh cưới, tư vấn trước hôn nhân.

–      Qui mô phục vụ dự kiến có thể phục vụ cùng một lúc 3 đám cưới ( khoảng 1500 thực khách ) .

–      Mỗi tầng dịch vụ phục vụ một đám cưới với khoảng từ 40 đến 50 bàn tiệc tương ứng 300 đến 350 khách.

–      Tầng 1 là không gian đón tiếp, ban quản lý và các dịch vụ phụ trợ cưới hỏi, đón tiếp.

 

 

 

 

Write a Reply or Comment