Tag: thiết kế công ty nhà xưởng

vp02 1

Hồ sơ mẫu gói thông dụng

Một bộ hồ sơ kiến trúc đầy đủ sẽ cung cấp thông số đầy đủ để triển khai thi công được chính xác, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Hồ sơ đó gọi là: hồ sơ thiết kế mẫu, là bộ cơ bản đủ để triển khai thi công phần thô và hoàn thiện của ngôi […]

0832619696