May 10 2019 0Comment

Nhà ống hiện đại 3 tầng đẹp được nhiều khách hâm mộ

Căn nhà này sau khi bản giao đầy đủ tiền thiết kế và chuẩn bị tới giai đoạn thi công thì mới bất ngờ. Không chỉ được giảm 30%-70% mà còn thi công đẹp chất lượng. Sau khi hoàn thành tỉ lệ giống với bản vẽ tới 90% có thể nói phần trăm giống tới nhiều như vậy là chứng minh được.

Write a Reply or Comment